KBA Nijmegen
KBA
KBA

Doorstroom van kleuters


De brochure Doorstroom van kleuters is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, schoolleiders en schoolbesturen te informeren over een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 en hen te inspireren met goede voorbeelden.

Bianca Leest, onderzoeker bij KBA Nijmegen (voorheen ITS) heeft meegewerkt aan de brochure die Oberon, Kohnstamm Instituut en ITS in opdracht van het ministerie van OCW en de PO-Raad hebben ontwikkeld. In de brochure wordt achtereenvolgens ingegaan op: onderzoek over kleuterbouwverlenging, de rol van de inspectie, een handreiking bij de overgang tussen groep 2 en 3 en voorbeelden uit de praktijk als alternatief voor kleuterbouwverlenging.

download de brochure

Berichtgeving OCW


Meer informatie
Bianca Leest