KBA Nijmegen
KBA
KBA

Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo


Het praktijkonderwijs is in 1999 ingevoerd als aparte, zelfstandige schoolsoort voor leerlingen voor wie een diploma vmbo niet haalbaar is. Het doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen voor te bereiden op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt onder het niveau van de entreeopleiding. Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het praktijkonderwijs laten zien dat een aanzienlijk deel van de leerlingen doorstroomt naar het mbo. Deze doorstroom naar het mbo staat nu niet als doel van het praktijkonderwijs in de wet beschreven. Dit is aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om een studie te laten uitvoeren naar de doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo. De studie is opgenomen in de landelijke evaluatie passend onderwijs en uitgevoerd door KBA Nijmegen, met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Download het rapport

Meer informatie
Rita Kennis