KBA Nijmegen
KBA
KBA

Funderend Onderwijs: PO & VO


Primair onderwijs (PO) wordt gegeven op basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo bieden voortgezet onderwijs (VO) aan. Samen vormen PO en VO het funderend onderwijs. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waar peuters en kleuters worden voorbereid op de basisschool, rekenen we ook tot deze onderzoekslijn. Miljoenen kinderen en jongeren in Nederland nemen deel aan het funderend onderwijs, waar de basis wordt gelegd voor hun professionele en maatschappelijke vorming.

De medewerkers van KBA Nijmegen die onderzoek uitvoeren naar het funderend onderwijs, hebben jarenlange ervaring opgedaan met dit thema onder de paraplu van ITS, het gerenommeerde instituut voor onderwijsonderzoek van de Radboud Universiteit. Zij waren onder meer betrokken bij de grootschalige longitudinale cohortonderzoeken PRIMA, COOL5-18 en COOL Speciaal. De databestanden daarvan dienen als basis voor nieuw onderzoek en als benchmark, bijvoorbeeld in evaluaties van gemeentelijk onderwijs- en VVE-beleid. De wetenschappelijk directeur van KBA Nijmegen, Maarten Wolbers, komt eveneens voort uit ITS en is tevens hoogleraar Onderzoek van onderwijs bij de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit. Lees meer>

Contactpersonen:
prof. dr. Maarten Wolbers
dr. Annemarie van Langen
dr. Ed SmeetsKlik hier voor 10 publicaties binnen dit thema