KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 1 van 27


2017
Passend onderwijs op school en in de klas
Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Smeets, E., Boer, A. de, Loon-Dikkers, L. van,  Rossen & Ledoux, G.
 2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2017
Boer, P. den. e.a.
 2017
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo
Meting 2017
Boer, P. den. e.a.
 2017
Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
Tweede meting monitor
Eimers, T. & Kennis, R.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
1-meting: cohort 2015/16
Keppels, E., Kuijk J. van, Muskens, M., Tholen, R. & Wolbers, M.
 2017
De rol van leerling- en omgevingskenmerken in vmbo bij de keuze voor techniek
Meting 2015/16: leerjaar 1 vmbo
Elfering,S., Langen, A. van & Wolbers, M.
 2017
LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo
Elfering, S.,Boer, P. den & Tholen, R.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Nulmeting
Keppels, E., Kuijk J. van, Muskens, M., Tholen, R. & Wolbers, M.
 2016
Passend onderwijs in de praktijk
Casestudies in het primair en voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Eimers.T., Ledoux, G. & Smeets, E
 2016
Monitor Ondersteuningsaanbod
Ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016
Smeets, E. & Veen D. van  
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  27
VOLGENDE