KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 1 van 27


2017
Mediawijsheid
Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2017
Ict-gebruik in het onderwijs 2017
Stand van zaken per sector
Ed Smeets Pieter Aalders & Joost van der Horst
 2017
OpleidingsMonitor Flexbranche 2017
Wouter de Wit, Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders, Joost van der Horst & Annet Jager
 2017
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in Samenwerkingsverband Plein 013
Tim Hilkens & Ed Smeets
 2017
Passend onderwijs op school en in de klas
Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Smeets, E., Boer, A. de, Loon-Dikkers, L. van,  Rossen & Ledoux, G.
 2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2017
Paul den Boer e.a.
 2017
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo
Meting 2017
Paul den Boer e.a.
 2017
Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
Tweede meting monitor
Eimers, T. & Kennis, R.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
1-meting: cohort 2015/16
Erik Keppels, Jos van Kuijk, Marjolein Muskens, Robert Tholen & Maarten Wolbers
 2017
De rol van leerling- en omgevingskenmerken in vmbo bij de keuze voor techniek
Meting 2015/16: leerjaar 1 vmbo
Sanne Elfering, Annemarie van Langen & Maarten Wolbers
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  27
VOLGENDE