KBA Nijmegen
KBA
KBA

Funderend Onderwijs: PO & VO

Pagina: 1 van 2


2018
Ict-gebruik in het onderwijs 2018
Stand van zaken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
Ed Smeets & Joost van der Horst
 2018
Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs
Monitoringsonderzoek maximaal 15% Engels/Frans/Duits in het basisonderwijs
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Marian Bruggink, Christel Dood & Evelien Krikhaar
 2017
Mediawijsheid
Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2017
Passend onderwijs op school en in de klas
Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Ed Smeets, Anke de Boer, Liselotte van Loon-Dikkers, Lieselotte Rossen & Guuske Ledoux
 2017
Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
Tweede meting monitor
Ton, Eimers, & Rita Kennis
 2016
Passend onderwijs in de praktijk
Casestudies in het primair en voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Ton Eimers, Guuske Ledoux & Ed Smeets
 2016
Monitor Ondersteuningsaanbod
Ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016
Ed Smeets & Dolf van Veen
 2016
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuur mbo
Nulmeting
Maarten Wolbers e.a.
 2016
Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs
Startmeting schooljaar 2014/15
Geert Driessen ,Evelien Krikhaar, Rick de Graaff, Sharon Unsworth, Bianca Leest, Karien Coppens, Janice Wierenga
 2015
Passend Onderwijs van start!
Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs mbo
Eimers, T, Roelofs, M, Walraven, M & Wolbers, M.
 

VORIGE
1  2  
VOLGENDE