KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en beroep

Pagina: 1 van 12


2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2017
Boer, P. den. e.a.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
1-meting: cohort 2015/16
Keppels, E., Kuijk J. van, Muskens, M., Tholen, R. & Wolbers, M.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Nulmeting
Keppels, E., Kuijk J. van, Muskens, M., Tholen, R. & Wolbers, M.
 2016
Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs
Eimers, T., Kennis, R. & Voncken, E.
 2016
Perspectief 23-plus
Onderzoek naar de kansen voor 23-plussers
T. Eimers, E. Keppels, S.L. van der Woude
 2015
Intredeposities van mbo'ers groen in 2014
en ontwikkelingen in intredeposities van mbo groen gediplomeerden anderhalf jaar na diplomering
Jager, A. & Keppels, E.
 2015
Loopbanen van mbo groen in kaart
Mbo groen gediplomeerden van 2011 drie à vier jaar na afstuderen
Jager, A. en Keppels, E.
 2015
De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding MBRT
Opleidingsrapportage
Frietman, J., Roelofs, M., Braat, G., Jager, A. en Keppels, E.
 2015
De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding Podotherapie
Opleidingsrapportage
Frietman, J., Roelofs, M., Braat, G., Jager, A. en Keppels, E.
 2015
Responsief en Innovatief!?
Gemeenschappelijkheden in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en responsiviteit van de bacheloropleidingen van Fontys Paramedische Hogeschool
Frietman, J., Keppels, E. en Roelofs, M.
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  12
VOLGENDE