KBA Nijmegen
KBA
KBA

Beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en beroep

Pagina: 1 van 12


2017
OpleidingsMonitor Flexbranche 2017
Wouter de Wit, Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders, Joost van der Horst & Annet Jager
 2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2017
Paul den Boer e.a.
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
1-meting: cohort 2015/16
Erik Keppels, Jos van Kuijk, Marjolein Muskens, Robert Tholen & Maarten Wolbers
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Nulmeting
Erik Keppels, Jos van Kuijk, Marjolein Muskens, Robert Tholen & Maarten Wolbers
 2016
Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs
Eimers, T., Kennis, R. & Voncken, E.
 2016
Perspectief 23-plus
Onderzoek naar de kansen voor 23-plussers
Eimers, T., Keppels,E. & Woude, S.L. van der
 2015
Intredeposities van mbo'ers groen in 2014
en ontwikkelingen in intredeposities van mbo groen gediplomeerden anderhalf jaar na diplomering
Annet Jager & Erik Keppels
 2015
Loopbanen van mbo groen in kaart
Mbo groen gediplomeerden van 2011 drie à vier jaar na afstuderen
Annet Jager & Erik Keppels
 2015
De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding MBRT
Opleidingsrapportage
Jos Frietman, Mariska Roelofs, Geertje Braat, Annet Jager & Erik Keppels
 2015
De toekomst van het beroep en de bacheloropleiding Podotherapie
Opleidingsrapportage
Jos Frietman, Mariska Roelofs, Geertje Braat, Annet Jager & Erik Keppels
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  12
VOLGENDE