KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 27


2017
LOB en burgerschapsonderwijs in het mbo
Sanne Elfering, Paul den Boer & Robert Tholen
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Nulmeting
Erik Keppels, Jos van Kuijk, Marjolein Muskens, Robert Tholen & Maarten Wolbers
 2016
Passend onderwijs in de praktijk
Casestudies in het primair en voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Ton Eimers, Guuske Ledoux & Ed Smeets
 2016
Monitor Ondersteuningsaanbod
Ondersteuningsaanbod voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016
Ed Smeets & Dolf van Veen
 2016
Uitzendmonitor 2016
Hedwig Vermeulen, Wouter de Wit, Bianca van Leest & Lieselotte Rossen
 2016
Onderzoek toekomst Kenniscentrum Leermiddelen
Waar een wil is, is een weg
Jos van Kuijk, Ed Smeets & Loes van Druten
 2016
Monitoring OPDC Utrecht
zesde meting
Mariska Roelofs, Tim Hilkens, Rita Kennis, & Ton Eimers
 2016
Regioanalyse VSV en jongeren in kwetsbare positie RMC-regio Flevoland
Erik Keppels
 2016
Deel I van de regioanalyse VSV en jongeren in kwetsbare positie RMC-regio Zuidoost-Brabant
Erik Keppels & Timo Verhaegh
 2016
Regioanalyse VSV en kwetsbare jongeren RMC-regio Midden-Brabant
Erik Keppels & Ton Eimers
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  27
VOLGENDE