KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 29


2018
Monitoring OPDC Utrecht
Zevende meting
Rita Kennis, Tim Hilkens & Ton Eimers
 2018
Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo
Studie naar cijfers, achtergronden en wettelijk kader
Kennis, R., Eimers, T. & Woude, S.L. van der
 2018
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
Een evaluatie van de invulling en meerwaarde van SMW in het mbo
Rita Kennis, Annet Jager, Ton Eimers & Mariska Roelofs
 2018
Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs
Monitoringsonderzoek maximaal 15% Engels/Frans/Duits in het basisonderwijs
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Marian Bruggink, Christel Dood & Evelien Krikhaar
 2018
Quick scan Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor asielzoekerskinderen
Bianca Leest & Annemarie van Langen
 2018
Peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid in het basisonderwijs
Annemarie van Langen, Loes van Druten-Frietman, Maarten Wolbers, Cindy Teunissen, Heleen Strating, Christel Dood, Aniek Geelen & Marc Binsbergen
 2017
Mediawijsheid
Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2017
Ict-gebruik in het onderwijs 2017
Stand van zaken per sector
Ed Smeets, Pieter Aalders & Joost van der Horst
 2017
OpleidingsMonitor Flexbranche 2017
Wouter de Wit, Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders, Joost van der Horst & Annet Jager
 2017
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in Samenwerkingsverband Plein 013
Tim Hilkens & Ed Smeets
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  29
VOLGENDE