KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 28


2017
Ict-gebruik in het onderwijs 2017
Stand van zaken per sector
Ed Smeets, Pieter Aalders & Joost van der Horst
 2017
OpleidingsMonitor Flexbranche 2017
Wouter de Wit, Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders, Joost van der Horst & Annet Jager
 2017
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in Samenwerkingsverband Plein 013
Tim Hilkens & Ed Smeets
 2017
Passend onderwijs op school en in de klas
Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Ed Smeets, Anke de Boer, Liselotte van Loon-Dikkers, Lieselotte Rossen & Guuske Ledoux
 2017
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2017
Paul den Boer e.a.
 2017
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo
Meting 2017
Paul den Boer e.a.
 2017
Uitval in het mbo voorkomen
De rol van de factor student en de factor opleiding
Ton Eimers, Tim Hilkens, Rita Kennis & Mariska Roelofs
 2017
Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
Tweede meting monitor
Ton, Eimers, & Rita Kennis
 2017
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
1-meting: cohort 2015/16
Erik Keppels, Jos van Kuijk, Marjolein Muskens, Robert Tholen & Maarten Wolbers
 2017
De rol van leerling- en omgevingskenmerken in vmbo bij de keuze voor techniek
Meting 2015/16: leerjaar 1 vmbo
Sanne Elfering, Annemarie van Langen & Maarten Wolbers
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  28
VOLGENDE