KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 29


2018
Monitoring Utrechtse Onderwijs Agenda
Eindmeting
Kennis, R., Roelofs, M., Eimers, T., Wersch, S. van & Daamen, W.
 2018
Activiteiten ter bevordering van de oriëntatie op techniek en technologie
Een literatuurstudie naar kennis over kwaliteit en effectiviteit van deze activiteiten
Sanne Elfering, Tim Hilkens, m.m.v Leanne Melchers
 2018
Monitoring OPDC Utrecht
Zevende meting
Rita Kennis, Tim Hilkens & Ton Eimers
 2018
Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo
Studie naar cijfers, achtergronden en wettelijk kader
Kennis, R., Eimers, T. & Woude, S.L. van der
 2018
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
Een evaluatie van de invulling en meerwaarde van SMW in het mbo
Rita Kennis, Annet Jager, Ton Eimers & Mariska Roelofs
 2018
Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs
Monitoringsonderzoek maximaal 15% Engels/Frans/Duits in het basisonderwijs
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Marian Bruggink, Christel Dood & Evelien Krikhaar
 2018
Quick scan Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor asielzoekerskinderen
Bianca Leest & Annemarie van Langen
 2018
Peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid in het basisonderwijs
Annemarie van Langen, Loes van Druten-Frietman, Maarten Wolbers, Cindy Teunissen, Heleen Strating, Christel Dood, Aniek Geelen & Marc Binsbergen
 2017
Mediawijsheid
Onderzoek bij leraren in het primair en voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2017
Ict-gebruik in het onderwijs 2017
Stand van zaken per sector
Ed Smeets, Pieter Aalders & Joost van der Horst
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  29
VOLGENDE