KBA Nijmegen
KBA
KBA

Rendement van opleidingen en VSV


Rendement van opleidingen
Opleidingsrendement wordt meestal uitgedrukt in termen van doorstroom, het percentage behaalde diploma’s (intern rendement) en de uitstroom naar het beroepenveld waarvoor een opleiding zijn deelnemers kwalificeert (extern rendement). Lees meer>

Contactpersonen:
drs. Paul den Boer
dr. Jos Frietman


Voortijdig schoolverlaten
Weinig maatschappelijke problemen staan al zolang in het centrum van de beleidsaandacht als het voortijdig schoolverlaten. Ondanks de succesvolle aanpak van de afgelopen jaren verlaat nog altijd een groot deel van de jongeren het onderwijs zonder een startkwalificatie te hebben behaald. In 2006 verscheen de invloedrijke KBA-studie Vroeg is nog niet voortijdig – Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten. In de studie wordt een nieuw model voor de VSV-aanpak geschetst met daarin een typologie van verschillende soorten voortijdig schoolverlaters. Deze en andere studies hebben bijgedragen aan een betere inzicht in de problematiek en een meer differentiatie in de VSV-aanpak. Zo wordt uitval vanwege studiekeuzeproblemen, overbelasting of leerproblemen nu met verschillende maatregelen benaderd. Lees meer>
 Klik hier voor 1 publicatie binnen dit thema