KBA Nijmegen
KBA
KBA
2017

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo

Meting 2017
Paul den Boer e.a.

In dit onderzoek van KBA Nijmegen en ResearchNed is gekeken hoe de invoering van de wet doelmatige leerwegen is verlopen. Voor uitspraken over de effecten ervan is het nog te vroeg. “Het verschilt per maatregel hoe het is gegaan”, zegt Wolbers. “Met de verkorting van de opleidingen waren de meeste instellingen al begonnen. Net als met de drempelloze instroom door bij de intakeprocedures al diploma-eisen te stellen. De entreeopleiding invoeren kostte wel wat meer moeite, omdat alle opleidingen dat tegelijk moesten doen.”
Het merendeel van de opleidingen ondervond geen problemen met het nieuwe bekostigingssysteem. Een minderheid moest financiële maatregelen nemen. Wel lijkt er meer aandacht voor het plaatsen van studenten op het juiste niveau en in de juiste leerweg.

Bekijk de website van NRO voor meer informatie.

Contactpersoon
Maarten Wolbers
(024) 204 25 10


Lees deze publicatie


Terug