KBA Nijmegen
KBA
KBA
2017

OpleidingsMonitor Flexbranche 2017

Wouter de Wit, Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders, Joost van der Horst & Annet Jager

De OpleidingsMonitor Flexbranche 2017 is de derde keer dat het opleiden van flexkrachten wordt gemonitord. In vergelijking met de vorige monitoren uit 2009 en 2012 is het aantal opleidingvolgende flexkrachten toegenomen. Ook het aandeel flexorganisaties waar flexkrachten worden geschoold is toegenomen. Enkele belangrijke uitkomsten zijn:
 


 
kleinere flexorganisaties doen steeds vaker aan opleiden doen. Het komt nog wel iets maar minder vaak voor dan bij de grote flexorganisaties en zij hebben minder vaak specifieke voorzieningen voor scholen en opleiden.
•   Voor specifieke doelgroepen blijft scholing vaak lastig; zij volgen minder vaak een opleiding dan andere flexkrachten.
 
Bij de flexkrachten zonder startkwalificatie is bovendien een afname te zien van het aantal dat een opleiding volgt waardoor ze een startkwalificatie kunnen behalen.
•   Flexkrachten krijgen veel minder vaak betaald scholingsverlof dan vaste werknemers. Dit kan de deelname aan scholing negatief beïnvloeden.

Dit en andere relevante resultaten kunt u lezen in de rapportage. Het factsheet presenteert een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de OpleidingsMonitor 2017.

Factsheet


Lees deze publicatie


Terug