KBA Nijmegen
KBA
KBA
2016

Passend onderwijs in de praktijk

Casestudies in het primair en voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Ton Eimers, Guuske Ledoux & Ed Smeets

In de monitoring en evaluatie van Passend onderwijs worden vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, vijf in het voortgezet onderwijs en vijf mbo-instellingen worden gevolgd van 2015 tot 2020. Het rapport bevat de bevindingen van de eerste ronde integrale casestudies. In de eerste helft van 2016 zijn de vijftien cases voor het eerst bezocht, hebben interviews plaatsgevonden en zijn gegevens en documenten opgevraagd.


 


Lees deze publicatie


Terug