KBA Nijmegen is sinds de oprichting in 2001 een van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van onderwijs, de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de organisatie van arbeid. De afgelopen jaren is het steeds groter geworden en inmiddels werken er zo’n 35 mensen aan onderzoek, ontwikkeling en beleidsadviezen. KBA Nijmegen heeft diverse bekende samenwerkingspartners, in het bijzonder het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ook onderwijsinstellingen benaderen KBA Nijmegen frequent om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar opleidingsrendement en onderwijsuitval. KBA Nijmegen is gevestigd op het terrein van de Radboud Universiteit waarmee regelmatig gezamenlijk onderzoeken worden uitgevoerd. Hieronder leest u meer over onze onderzoeken en adviezen.

Nieuwste publicaties

onderwijs

Onderzoek naar het functioneren van mbo examencommissies

drs. Bianca Leest

Geplaatst op 8 april 2024
Afgestudeerden, werkgevers en onderwijsinstellingen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van diploma’s. Naar aanleiding van tekortkomingen in de examenkwaliteit en het functioneren van examencommissies in het mbo die de Inspectie van het Onderwijs constateerde, zijn in 2017 de eisen aan examencommissie in het mbo aangescherpt. De aanscherpingen van de WEB…
Lees publicatie
leerprestaties

Onderzoek naar integraal onderwijsachterstandenbeleid op school

dr. Annemarie van Langen

Geplaatst op 8 april 2024
KBA Nijmegen heeft samen met het Kohnstamm Instituut en op verzoek van NRO en OCW onderzoek gedaan naar het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op het niveau van de school, ook wel de OAB-schoolaanpak genoemd. Door middel van een expertraadpleging, een literatuurstudie, een online survey onder schoolleiders van basisscholen met een hoge schoolweging…
Lees publicatie

Meer lezen?

Alle publicaties