KBA Nijmegen is sinds haar oprichting in 2001 een van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De afgelopen decennia is het kennisinstituut steeds groter geworden en inmiddels werken er vijfenvijftig mensen aan onderzoek, ontwikkeling en beleidsadviezen. KBA Nijmegen heeft diverse bekende samenwerkingspartners, zoals Radboud Universiteit Nijmegen, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Ook onderwijsinstellingen benaderen KBA Nijmegen regelmatig om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar opleidingsrendement en onderwijsuitval. Hieronder leest u meer over onze onderzoeken en adviezen.

Nieuwste publicaties

arbeidsmarkt

Maatschappelijke kosten en baten Transitieroutes in Gelderland

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 3 februari 2023
In de arbeidsmarktregio’s wordt samengewerkt in de aanpak ter vermindering van de  jeugdwerkloosheid. Een van de aandachtspunten is de overgang van school naar werk. Niet alleen laaggeschoolde jongeren hebben moeite met de overgang van school naar werk, ook ruim 10% van de mbo studenten op niveau 3 en 4 vragen…
Lees publicatie
beroepsonderwijs

Onderzoek praktijkleren met de praktijkverklaring bij sociale ontwikkelbedrijven

drs. Jan Raaijman

Geplaatst op 27 januari 2023
In opdracht van SBCM heeft KBA Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot praktijkleren met de praktijkverklaring bij sociale ontwikkelbedrijven. Het onderzoek laat zien dat het belang van dit instrument door alle partijen wordt onderschreven, maar dat de verwachte aantallen gerealiseerde praktijkverklaringen nog beperkt zijn. De…
Lees publicatie

Meer lezen?

Alle publicaties