KBA Nijmegen
KBA
KBA

Arbeid


De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Tal van ontwikkelingen vinden hun weerslag op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op technisch vlak, rondom het klimaat (denk aan de energietransitie en verduurzaming), demografie of het onderwijs. Toch zijn er ook een aantal constanten en trends te onderscheiden zoals de toename van het aantal ouderen als gevolg van de babyboom en de toename van flexibele arbeid. KBA monitort en onderzoekt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, plaatst ze in perspectief en signaleert mogelijke knelpunten. Voor opdrachtgevers die voor beleidskeuzes of vraagstukken rondom arbeid en arbeidsmarkt staan, biedt het onderzoek van KBA Nijmegen inzicht en aanknopingspunten om arbeidsmarktproblemen te verminderen of zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor veel opdrachtgevers zijn de arbeidsmarktvraagstukken verbonden met de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het meestal niet alleen om de overgang van het initiële onderwijs naar de arbeidsmarkt, maar ook de verwerving van kennis op latere momenten in de loopbaan. Veel organisaties ondervinden de gevolgen van de snelle technologische ontwikkelingen en zoeken naar manieren om hierbij aangehaakt te blijven. Daarbij is het belangrijk om niet alleen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor pas gediplomeerde jongeren, maar ook voor de ervaren medewerker die nieuwe kennis en vaardigheden kan aanleren. Zeker in een tijd waarin het lastig is voldoende jongeren met de juiste kennis te vinden.

De onderzoekers van de KBA Nijmegen beschikken over gedegen kennis van de arbeidsmarkt en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever worden de benodigde mix aan competenties ingezet. Als een van de eerste werkten de onderzoekers van KBA Nijmegen met de databestanden van het CBS. Bewerkingen op grote databestanden kennen voor ons dan ook weinig geheimen. Dat geldt niet alleen voor de onderwijs- en arbeidsmarktgegevens van het CBS, maar ook voor aanpalende databronnen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, inkomen en schulden. Ook op het gebied van dataverzameling heeft KBA Nijmegen jarenlange ervaring. Daarnaast beheersen de onderzoekers van KBA Nijmegen ook interviewtechnieken en methoden voor (focus)groepsgesprekken.

Thema’s die aan de orde komen zijn arbeidsmarktmobiliteit en loopbanen,  werkzekerheid en kwaliteit van de arbeid, werken en leren.
 
Opdrachtgevers zijn sociale partners, de overheid, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties of individuele bedrijven.

Contactpersonen:
drs. Hedwig Vermeulen
dr. Jos Frietman

Lees meer>