KBA Nijmegen
KBA
KBA

Excellentie in het hoger onderwijs: selectie, effectiviteit en uitstralingseffecten


Onder excellentiebeleid verstaan we maatregelen waarmee gestreefd wordt naar het bevorderen van een hoger dan gemiddeld kwaliteitsniveau in hoger onderwijs. Vergeleken met andere Europese landen zijn excellentietrajecten in Nederland sterk ontwikkeld. Toch waren een aantal belangrijke vragen over excellentieprogramma's tot voor kort nog onbeantwoord. Wat leren studenten van deelname aan excellentieonderwijs, wat hebben ze hieraan op de arbeidsmarkt, en hebben hogeronderwijsinstellingen als geheel baat bij het hebben van excellentieonderwijs? Ons onderzoek richt zich op verschillende aspecten van deze vragen.

Lees verder