Bekostiging van het praktijkonderwijs

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht Tussenrapportages 2021

Onderzoek HAN en KBA studiekeuze en doorstroom D&P-leerlingen

Ontwikkeling van onderwijsarrangementen voor een succesvolle doorstroom vmbo-mbo-hbo

Geoorloofd verzuim in het mbo

Monitor Intermezzo en MC Kwadraat

Monitor uitstroom Taalcentrum

Innovatiecentra VVE - Reflectief practicum

Innovatiecentra VVE - Motivatie als motor voor professionalisering

Verzuimproblematiek in po en vo wordt onderschat

Monitoren en evalueren schoolprogramma NPO

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!

De evaluatie van de subsidieregeling COVID-19 inhaal- en ondersteuningsprogramma's mbo

De invloed van covid-19 op het onderwijs

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs