Monitor hybride onderwijs geeft zicht op onderwijs op afstand

Uitkomst onderzoek duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Tussentijdse resultaten oktober 2019 evaluatie wet Doelmatige Leerwegen en herziening kwalificatiestructuur mbo

De lekkende beta/technische pijpleiding en hoe deze te repareren