Methodische aanpak schoolverzuim draagt bij aan minder justitieel ingrijpen en meer hulp

Oproep aan schoolleiders

Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho

Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs

Toetsleiders gezocht voor PISA-onderzoek

Aanpak transitieroute hbo, overgang van opleiding naar werk

De eerste honderd dagen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

Minister Dijkgraaf ontvangt Manifest voor verbetering inclusieve overgang van opleiding naar werk

Bekostiging van het praktijkonderwijs

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht Tussenrapportages 2021

Onderzoek HAN en KBA studiekeuze en doorstroom D&P-leerlingen

Ontwikkeling van onderwijsarrangementen voor een succesvolle doorstroom vmbo-mbo-hbo

Geoorloofd verzuim in het mbo

Monitor Intermezzo en MC Kwadraat

Monitor uitstroom Taalcentrum

Innovatiecentra VVE - Reflectief practicum

Innovatiecentra VVE - Motivatie als motor voor professionalisering

Verzuimproblematiek in po en vo wordt onderschat

Monitoren en evalueren schoolprogramma NPO

Project Transitieroute hbo-studenten met een ondersteuningsvraag van start!

De evaluatie van de subsidieregeling COVID-19 inhaal- en ondersteuningsprogramma's mbo

De invloed van covid-19 op het onderwijs

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs