KBA Nijmegen
KBA
KBA

Monitoren en evalueren schoolprogramma NPO 
Ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kiest elke school een plan van aanpak, een zogeheten schoolprogramma.
•   Schoolbesturen verantwoorden zich in het jaarverslag over het gekozen schoolprogramma.

 
Een goede verantwoording vereist het periodiek monitoren en evalueren van de effectiviteit van het schoolprogramma en de brede ontwikkeling van studenten en hun welbevinden.
Goed monitoren en evalueren heeft meerwaarde en geeft behulpzame inzichten in wat wel en niet werkt en waarom dat zo is. En dat is belangrijk, want kwalitatief onderwijs vraagt om een duurzame aanpak.
Uit ervaring weten we dat een goede evaluatie vereist dat tijdens en eigenlijk al voorafgaand aan de start van een interventie of nieuw schoolprogramma wordt gemonitord, waarbij (waar mogelijk) gebruik gemaakt wordt van ondersteunende data die al beschikbaar is op school.
We begeleiden en ondersteunen scholen graag in het opbouwen van een monitor op maat en/of in het uitvoeren van een evaluatie.
   
 
Wat kunnen wij voor u betekenen?
 
•   Monitoring (gegevensverzameling en verslaglegging d.m.v. factsheets en tabellen en grafieken in (online) datatool)
Evaluatie van interventies of gehele schoolprogramma NPO, bestaand uit:
  - In overleg maken plan van aanpak
- Dataverzameling
- Afnemen van interviews en leiden van focusgroepen
- Analyse en rapportage


Meer informatie vindt u hier.

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met:

Erik Keppels
e.keppels@kbanijmegen.nl
tel. 024 382 32 45

of

Judith Stoep
j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl
tel. 06 402 599 30