KBA Nijmegen
KBA
KBA

Monitoring Utrechtse Onderwijs Agenda


In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) hebben de onderwijsinstellingen en de gemeente Utrecht voor de periode 2014-2018 gezamenlijk doelen geformuleerd gericht op de verdere verbetering van het Utrechtse onderwijs. Deze doelen zijn uitgewerkt in subdoelen, interventies en beoogde effecten. In zes Tafels zijn de betrokken partners aan de slag gegaan met een bepaald thema. In opdracht van de gemeente Utrecht is de Utrechtse Onderwijs Agenda over de periode 2014-2018 gemonitord en geëvalueerd. In deze rapportage is verslag gedaan van de eindmeting, waarin de balans van vier jaar UOA wordt opgemaakt. Deze eindmeting omvat naast een verslag over de bereikte resultaten, ook een analyse naar de opbrengsten en meerwaarde van de gekozen methodiek – die van (bestuurlijke) Tafels.

Download het rapport

Meer informatie
Rita Kennis