KBA Nijmegen
KBA
KBA

Oproep aan schoolleiders


Welke aanpak hebben basisscholen met veel OAB-doelgroepleerlingen om onderwijsachterstanden tegen te gaan? 

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is erop gericht de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. De doelgroep van dit beleid bestaat uit leerlingen die door een ongunstige thuissituatie hun talenten niet optimaal benutten.

Bent u schoolleider en heeft uw school veel OAB-doelgroepleerlingen? Dan ontvangt u begin november per e-mail een uitnodiging van KBA Nijmegen om een online vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: hoe wordt er op uw school gewerkt aan het tegengaan van onderwijsachterstanden? Welke keuzes zijn daarbij gemaakt en in hoeverre was de wetenschappelijke kennis over achterstandenbestrijding bruikbaar voor het ontwikkelen van uw schoolaanpak? De vragenlijst kan worden ingevuld tot eind december. 

Dit onderzoek levert waardevolle kennis op voor zowel de onderwijspraktijk als voor beleid en wetenschap. De resultaten worden daarom zowel in een wetenschappelijk rapport beschreven als in een toegankelijke publicatie voor een breed publiek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut, op verzoek van het NRO en het ministerie van OCW.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen door een berichtje te sturen naar: OABopschool@kbanijmegen.nl