Evaluatie Entreeopleiding

Entreeopleidingen zijn niveau-1-opleidingen, maar dan met een nieuwe positie (namelijk apart van niveau 2, 3 en 4).

Het doel van de invoering van de entreeopleiding is te komen tot een eenduidiger onderwijsaanpak door goede voorsortering en homogenere instroom. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van de opleiding, lagere uitval en hoger rendement.

Kenmerken van de nieuwe entreeopleiding zijn:

  • Drempelloos (bedoeld voor iedereen die niet aan de vooropleidingseisen voldoet voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 en die niet meer tot de doelgroep van het vo behoort);
  • Binnen vier maanden na de start krijgt de student een bindend studieadvies, waarin de instelling aangeeft of de student de opleiding kan vervolgen, moet stoppen of moet switchen;
  • Instellingen mogen studenten alleen weigeren als ze al twee jaar ingeschreven zijn geweest in een entreeopleiding. IQ, persoonlijke problematiek e.d. zijn geen weigeringsgronden;
  • Een entreeopleiding is gericht op toegang tot mbo-2 of uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief