Evaluatie Kwalificiatiestructuur en keuzedelen

Keuzedelen

Het keuzedeel is een verrijking van de kwalificatie. Keuzedelen staan naast de kwalificaties en worden beschreven in afzonderlijke documenten (en dus niet in het kwalificatiedossier met daarin het basisdeel en de profieldelen). Met een keuzedeel kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau binnen het mbo of naar het hbo. Bij de entreeopleiding zijn ook remediërende keuzedelen mogelijk.

Het keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en omvat circa 15 procent van de studielast van een opleiding. De student doet examen voor het keuzedeel en behaalde keuzedelen worden vermeld op het diploma. Momenteel kan de student (nog) niet zakken voor de opleiding op basis van het niet behalen van keuzedelen.

Aan elke kwalificatie zijn ten minste twee keuzedelen verbonden. Deze zijn landelijk bepaald, maar een mbo-instelling heeft de mogelijkheid om een selectie van de gekoppelde keuzedelen aan te bieden. Uit het aanbod van een mbo-instelling moet de mbo-student ten minste één keuze maken. De mbo-student heeft echter de vrijheid om een keuzedeel behorend bij een andere kwalificatie te kiezen.

Kwalificatiestructuur

De eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om een diploma te halen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier bevat een of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep. Op basis van de kwalificatiedossiers maken mbo-instellingen hun onderwijsprogramma’s. De kwalificaties worden vastgesteld door bedrijfsleven en beroepsonderwijs gezamenlijk; ze zijn een belangrijk communicatie-instrument voor het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Alle kwalificaties samen vormen de landelijke kwalificatiestructuur. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is verantwoordelijk voor deze structuur.

De kwalificatiestructuur wordt momenteel herzien met het oog op het vergroten van de doelmatigheid (minder kwalificatiedossiers en kwalificaties), van de transparantie (dunnere en meer overzichtelijke kwalificatiedossiers) en van de flexibiliteit (snellere aanpassing aan ontwikkelingen in beroepenveld en regio). Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle opleidingen gebaseerd zijn op de nieuwe kwalificatiedossiers.

De herziene kwalificatiestructuur bestaat uit drie delen: basis-, profiel- en keuzedelen. Een kwalificatiedossier bestaat uit één gemeenschappelijk basisdeel en één of meer profieldelen. De keuzedelen zijn apart van de kwalificatiedossiers beschreven.

  • Het basisdeel bestaat uit generieke onderdelen die voor alle kwalificaties in het mbo gelden (taal en rekenen, loopbaan en burgerschap, op niveau 4 ook Engels) en de beroepsspecifieke onderdelen die gemeenschappelijk zijn voor de kwalificaties in het kwalificatiedossier;
  • De onderscheidende verschillen tussen de kwalificaties zijn uitgewerkt in de profieldelen;
  • Waar kwalificaties aangeven wat nodig is voor een beginnend beroepsbeoefenaar, zijn de keuzedelen een verrijking die bovenop de kwalificatie komt.

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief