Gecombineerde leerwegen bol-bbl

Met de experimentele beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl (GLBB) is een nieuwe leerweg gecreëerd. In deze nieuwe leerweg krijgen studenten het eerste leerjaar vooral onderwijs in de instelling en in het tweede deel (1, 2 of 3 jaar lang) gaan ze aan de slag in een bedrijf. Naast de gecombineerde leerweg blijven de bol- en bbl-leerwegen bestaan.

In het schooljaar 2015-2016 zijn de eerste mbo-instellingen van start gegaan met GLBB. Negen mbo-instellingen met in totaal 22 opleidingen zijn ermee gestart. Jaarlijks kunnen instellingen voor nieuwe opleidingen een aanvraag indienen. In principe komen alle opleidingen op niveau 2, 3 en 4 voor deelname in aanmerking.

Met de GLBB streeft OCW diverse doelen na. Bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het beroepsonderwijs door een andere balans tussen de theoretische en praktische voorbereiding op de uitoefening van beroepen, en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tevens is de verwachting dat het experiment het aanbod van praktijkplaatsen door bedrijven kan vergroten. In de evaluatie van de GLBB wordt gevolgd of deze en andere doelen worden behaald. In de evaluatie worden de volgende vragen beantwoord:

– Wat zijn de opbrengsten van het experiment in termen van de gestelde doelen?

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief