Modernisering bekostiging

In 2014 is er een nieuwe bekostigingssystematiek voor het mbo ingevoerd. De invoering is het resultaat van de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord en het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Het doel van deze maatregel is het creëren van een evenwicht tussen doelen en budget, om zo mbo-instellingen te stimuleren doelmatige onderwijsroutes aan te bieden.

Kenmerken van de modernisering van de bekostiging zijn:

  • De bekostiging wordt verdeeld in deelbudgetten voor enerzijds entreeopleidingen en anderzijds niveau 2, 3 en 4-opleidingen;
  • Er wordt in de bekostiging rekening gehouden met verblijfsduur van studenten en eerder behaalde diploma’s;
  • Er wordt aan studenten een gewicht toegekend al naar gelang de verblijfsduur in het mbo. In het eerste jaar in het mbo wordt een hoog gewicht toegekend, dat in de daaropvolgende jaren afneemt. Na het zesde jaar houdt de bekostiging op;
  • Als een student drie jaar niet ingeschreven staat in het mbo (peildatum 1 oktober), begint de cascade opnieuw bij jaar 1;
  • Het stapelen van diploma’s blijft mogelijk maar instellingen ontvangen daar geen hogere diplomavergoeding meer voor;
  • Deeltijdstudenten zonder geldige bpv-overeenkomst worden niet meer bekostigd.

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief