Verkort & intensief

Als onderdeel van de Wet doelmatige leerwegen zijn beroepsopleidingen verkort en geïntensiveerd. De maximale opleidingsduur vanaf studiejaar 2014-2015 ziet er als volgt uit:
  • entreeopleiding (voorheen mbo-1, AKA): 1 jaar
  • basisberoepsopleiding (niveau 2): 1 tot 2 jaar
  • vakopleiding (niveau 3): 2 tot 3 jaar
  • middenkaderopleiding (niveau 4): 3 jaar

Eén van de redenen om over te gaan op verkorting is om de beroepskolomroute (vmbo-t-mbo-hbo) aantrekkelijker te maken ten opzichte van de avo-route (vmbo-t-havo-hbo) en om de entree op de arbeidsmarkt van met name mbo-4-gediplomeerden te vervroegen.

In combinatie met de verkorting worden opleidingen tevens geïntensiveerd. Er worden nieuwe eisen gesteld aan het aantal onderwijsuren (afhankelijk van leerweg, niveau en studiejaar) en het aandeel van deze uren dat onder begeleiding moet worden genoten. Het doel van deze maatregel is om de beroepspraktijkvorming (bpv) meer in balans te brengen met de schoolcomponent.

Het verkort en intensief mbo heeft als doel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en uitval te voorkomen. Door een kortere opleidingsduur te combineren met een meer intensieve benutting van de onderwijstijd beoogt men efficiënte leerroutes in het leven te roepen die studenten de gelegenheid bieden om meer uit het onderwijs te halen.

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief