Evaluatie cross-overs

In het experiment cross-overs is ruimte gegeven aan onderwijsinstellingen om in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven gezamenlijk een cross-over sectorale kwalificatie samen te stellen – bestaande uit delen van twee of meer bestaande kwalificaties – en op basis hiervan vorm te geven. Het doel wass dat mbo-instellingen samen met bedrijven snel konden inspelen op opkomende, cross-sectorale beroepen met een nieuwe kwalificatie die betrekking heeft op twee of meer sectoren (bijvoorbeeld de sectoren zorg en techniek, resulterend in de mbo-opleiding Zorgtechnicus). Door beter in te spelen op arbeidsmarktontwikkelingen werd tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven voor wat betreft innovatieve, opkomende cross-sectorale beroepen en konden studenten worden opgeleid voor deze beroepen.

Publicaties

Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties’. Beginmeting 2019
Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties’. Voortgangsrapportage 2020
Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties’. Tussenmeting 2021
Evaluatie experiment ‘cross-over kwalificaties’. Voortgangsrapportage 2022

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief