IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

 

De International Early Learning and Child Well-Being Study (IELS) is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO. Het onderzoek brengt kennis en vaardigheden van vijfjarige leerlingen in kaarten beslaat vier domeinen waarvan aangetoond is dat ze voorspellend zijn voor de verdere schoolloopbaan en algemeen welzijn: beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, zelfregulatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Resultaten helpen overheden in het bepalen van beleid, maar ook schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen om elke leerling de meest sterke start mogelijk te geven.

De pilotstudie van IELS vond plaats in 2018 in de Verenigde Staten, Engeland en Estland. Nederland neemt in 2024 voor het eerst deel aan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen (ResearchNed, KBA Nijmegen en het Expertisecentrum Nederlands). Zij voeren dit uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Naast de taakjes voor de leerlingen, vullen ook leerkrachten en ouders van deelnemende leerlingen een vragenlijst in. Door via meerdere bronnen informatie te verzamelen over de leerlingen en de omgeving waarin zij opgroeien, kunnen de resultaten in perspectief geplaatst worden en zijn bijkomende analyses mogelijk.

Meer informatie over het onderzoek kan gevonden worden op de website van de OESO en de digitale brochure.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitnodigingsbrief, neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar IELS@researchned.nl.

 

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief