Monitor Intermezzo en MC Kwadraat

KBA Nijmegen voert op verzoek van het bestuur van ‘Samenwerkingsverband vo-vso Nijmegen en omstreken’ een vierjarige monitor uit voor de arrangementen Intermezzo en MC Kwadraat.

  • Intermezzo, gestart vanaf schooljaar 2016-2017 op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, is een tussenjaar voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school.
  • MC Kwadraat, gestart in augustus 2018, is een voorziening voor (hoog)begaafde leerlingen met een zware ondersteuningsbehoefte.

In de monitor worden de leerlingen van Intermezzo en MC Kwadraat longitudinaal gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbaan.

In de eerste meting van de monitor is ingezoomd op de aanpak en organisatie van het arrangement, de instroom en het bereik van de doelgroep en de schoolloopbanen van de leerlingen. In de tweede meting is daarnaast de relatie tussen de doelgroep en het aanbod van Intermezzo/MC Kwadraat onderzocht.
In de eerste meting werd onder andere geconcludeerd dat Intermezzo en MC Kwadraat nu niet alle leerlingen kunnen bedienen voor wie de voorzieningen een aangewezen plek zouden kunnen zijn. Er worden namelijk meer leerlingen aangemeld bij Intermezzo en MC Kwadraat dan er geplaatst kunnen worden. Dit riep verschillende vragen op: vraagt dit om een groter aanbod bij Intermezzo en MC Kwadraat of een uitbreiding en/of betere benutting van de mogelijkheden in het primair en (regulier) voortgezet onderwijs? Welke leerlingen worden door Intermezzo en MC Kwadraat niet aangenomen; zijn dat (ook) leerlingen voor wie Intermezzo/MC Kwadraat de aangewezen plek zou zijn geweest of moet het regulier onderwijs hier een passende oplossing voor (kunnen) vinden? Vragen die in de tweede meting van de monitor zijn beantwoord. Momenteel wordt de derde meting van de monitor Intermezzo en MC Kwadraat uitgevoerd.

Het project is afgerond.

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief