PISA Nederland

Wat is PISA?

PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in wiskunde, natuurwetenschappen en lezen van 15-jarigen test. Ongeveer 80 landen doen mee met PISA. Het onderzoek staat onder toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het PISA-onderzoek bestaat uit een digitale toets. Leerlingen maken vragen over 3 domeinen: wiskunde, natuurwetenschappen en/of leesvaardigheid. Daarnaast kunnen er ook vragen over de domeinen financiële geletterdheid of creatief denken worden gesteld. Tot slot vullen leerlingen een vragenlijst in over zichzelf en over hun school. Deze informatie is waardevol voor het verklaren van verschillen in prestaties tussen groepen leerlingen en/of landen. Zowel de PISA-toets als de -vragenlijst wordt op een laptop afgenomen.

Vanaf 2000 wordt elke 3 jaar een nieuw onderzoek gehouden met één van de 3 domeinen als hoofddomein. In verband met de coronapandemie is besloten om het PISA-onderzoek van 2021 een jaar uit te stellen. Het hoofdonderzoek vindt daardoor niet in 2021, maar in 2022 plaats. In PISA-2022 is het hoofddomein wiskunde. De andere domeinen komen minder uitgebreid aan bod.

Meer weten over PISA? Ga naar de website van PISA Nederland

 

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief