StudentinzetopSchool

Wat is StudentinzetopSchool?

StudentinzetopSchool is een landelijk initiatief waarbij studenten uit het hoger onderwijs worden ingezet in de bovenbouwklassen van havo en vwo om zo leerlingen en docenten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het zelfstandig werken in de klas of door individuele leerlingen extra uitleg te geven. De studenten uit het hoger onderwijs worden tijdens een trainingsbijeenkomst, gegeven door lerarenopleiders van de desbetreffende universiteit, voorbereid op hun inzet op de middelbare school.

Verschillende initiatieven, allen non-profit van opzet en verspreid over Nederland, werken samen binnen StudentinzetopSchool. Meer weten over StudentinzetopSchool? Ga naar de website www.studentinzetopSchool.nl.

Waarom een onderzoek naar StudentinzetopSchool?

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijk interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voeren KBA Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands en de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar StudenteninzetopSchool. Binnen dit programma worden 13 interventies wetenschappelijk onderzocht op de mate waarin deze interventies effectief zijn in het ondersteunen van leerlingen. StudentinzetopSchool is één van de door het NRO als kansrijk aangemerkte interventies om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren.

Wat houdt het onderzoek in?

Onderzocht wordt of de inzet van een student in het voortgezet onderwijs inderdaad een positieve bijdrage heeft aan de leerprestaties van leerlingen. In het onderzoek nemen we ook het effect van de interventie op de ervaren werkdruk van de docent mee. Daarnaast willen we onderzoeken of deze interventie bijdraagt aan kansengelijkheid in het onderwijs en of de studenten geïnteresseerd raken in een loopbaan in het onderwijs.

In schooljaar 2023-2024 doen 16 scholen mee aan het onderzoek. Studenten zullen op deze scholen in twee perioden van 10 weken, vier uur per week, door een docent worden ingezet. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de docent. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt er informatie verzameld bij docenten, studenten, leerlingen en scholen. Aan het einde van het schooljaar 2024-2025 zullen de resultaten bekend worden en zal er een onderzoeksrapport verschijnen.

 

Lees ook

Leerprestaties

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

dr. Ed Smeets

Geplaatst op 5 maart 2024 Bekijk project
Van opleiding naar werk en jeugdwerkloosheid

Op weg van school naar duurzaam werk

drs. Mariska Roelofs

Geplaatst op 8 februari 2024 Bekijk project

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief