KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 31


2018
Kwaliteit praktijkopleiden in de TI
Diploma- en sectorrendement van TI-opleidingen
Timo Verhaegh & Hedwig Vermeulen
 2018
Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2018
Uitkomsten van telefonische en digitale enquête TI bedrijven medio 2018
Hedwig Vermeulen & Pieter Aalders
 2018
Technische Installatiebranche en intersectorale mobiliteit 2016
Paul den Boer, Wouter de Wit, Pieter Aalders & Hedwig Vermeulen
 2018
Ict-gebruik in het onderwijs 2018
Stand van zaken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
Ed Smeets & Joost van der Horst
 2018
Analyse Ad-opleidingen
Ontwikkelingen in aanbod en studentenaantallen van Ad-opleidingen 2013/14 – 2017/18
Pieter Aalders & Jos Frietman
 2018
Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo
Ton Eimers & Rita Kennis
 2018
Ontwikkeling in opleidingen
Overzicht hbo en wo opleidingen 2013/14 – 2017/18
Jos Frietman & Pieter Aalders
 2018
Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek
Ed Smeets & Anke de Boer
 2018
Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden
Ed Smeets
 2018
Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs
Vervolgmeting schooljaar 2016/17
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Evelien Krikhaar, Cindy Teunissen, Rick de Graaff, Sharon Unsworth & Karien Coppens
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  31
VOLGENDE