KBA Nijmegen
KBA
KBA


Pagina: 2 van 39


2021
Advies verkennend onderzoek versterking restauratieonderwijs op mbo-niveau
Naar een meer toekomstbestendige organisatie
Erik Keppels, Eva Voncken, Ton Eimers & Annet Jager
 2021
Duits op het mbo in de gevarenzone
Onderzoek naar Duits in de kwalificatie
Annet Jager & Erik Keppels
 2021
Geoorloofd verzuim in het mbo
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het mbo
Mariska Roelofs, Kelly Beurskens, Rita Kennis & Ton Eimers
 2021
Monitor Intermezzo en MC Kwadraat (Eerste meting)
Ontwikkeling en schoolloopbaan (hoog)begaafde leerlingen
Mariska Roelofs, Rita Kennis & Joyce Gubbels
 2021
Monitor Intermezzo en MC Kwadraat (Tweede meting)
Ontwikkeling en schoolloopbaan (hoog)begaafde leerlingen
Mariska Roelofs, Rita Kennis, Joyce Gubbels & Kelly Beurskens
 2021
Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2021
Uitkomsten van telefonische en digitale enquête TI-bedrijven najaar van 2021 
Hedwig Vermeulen & Thomas Oostendorp
 2021
Monitor uitstroom Taalcentrum
Schoolloopbanen van oud-leerlingen Taalcentrum RMC subregio Eem
Annet Jager & Ton Eimers
 2021
Evaluatie Burgerschapsagenda mbo 2017-2021
Paul den Boer & Bianca Leest
 2021
Verdere reductie van Duits als (tweede) moderne vreemde taal in de kwalificatiedossiers van het mbo
Annet Jager & Erik Keppels
 2021
Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek in primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  39
VOLGENDE