KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 31


2018
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2018
Paul den Boer, Ton Eimers, Sanne Elfering, Erik Keppels, Timo Verhaegh, Maarten Wolbers, Carlijn Braam, Joris Cuppen, Marije van Essen, Bas Kurver & Froukje Wartenbergh-Cras
 2018
Leerplicht in het primair onderwijs
Ton Eimers, Tim Hilkens & Mariska Roelofs
 2018
Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2018
Uitkomsten van telefonische en digitale enquête TI bedrijven medio 2018
Hedwig Vermeulen & Pieter Aalders
 2018
Technische Installatiebranche en intersectorale mobiliteit 2016
Paul den Boer, Wouter de Wit, Pieter Aalders & Hedwig Vermeulen
 2018
Ict-gebruik in het onderwijs 2018
Stand van zaken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
Ed Smeets & Joost van der Horst
 2018
Analyse Ad-opleidingen
Ontwikkelingen in aanbod en studentenaantallen van Ad-opleidingen 2013/14 – 2017/18
Pieter Aalders & Jos Frietman
 2018
Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo
Ton Eimers & Rita Kennis
 2018
Ontwikkeling in opleidingen
Overzicht hbo en wo opleidingen 2013/14 – 2017/18
Jos Frietman & Pieter Aalders
 2018
Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek
Ed Smeets & Anke de Boer
 2018
Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden
Ed Smeets
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  31
VOLGENDE