KBA Nijmegen
KBA
KBA

Pagina: 2 van 31


2018
Technische Installatiebranche en intersectorale mobiliteit 2016
Paul den Boer, Wouter de Wit, Pieter Aalders & Hedwig Vermeulen
 2018
Ict-gebruik in het onderwijs 2018
Stand van zaken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
Ed Smeets & Joost van der Horst
 2018
Analyse Ad-opleidingen
Ontwikkelingen in aanbod en studentenaantallen van Ad-opleidingen 2013/14 – 2017/18
Pieter Aalders & Jos Frietman
 2018
Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo
Ton Eimers & Rita Kennis
 2018
Ontwikkeling in opleidingen
Overzicht hbo en wo opleidingen 2013/14 – 2017/18
Jos Frietman & Pieter Aalders
 2018
Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek
Ed Smeets & Anke de Boer
 2018
Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden
Ed Smeets
 2018
Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs
Vervolgmeting schooljaar 2016/17
Tessa Jenniskens, Bianca Leest, Maarten Wolbers, Evelien Krikhaar, Cindy Teunissen, Rick de Graaff, Sharon Unsworth & Karien Coppens
 2018
Monitoring Utrechtse Onderwijs Agenda
Eindmeting
Kennis, R., Roelofs, M., Eimers, T., Wersch, S. van & Daamen, W.
 2018
Activiteiten ter bevordering van de oriëntatie op techniek en technologie
Een literatuurstudie naar kennis over kwaliteit en effectiviteit van deze activiteiten
Sanne Elfering, Tim Hilkens, m.m.v Leanne Melchers
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  31
VOLGENDE