KBA Nijmegen
KBA
KBA


Pagina: 2 van 35


2021
Monitor hybride onderwijs
Rapportage over het primair onderwijs
Ed Smeets
 2021
Praktijkleren met praktijkverklaring
Evaluatie van de pilots
Ton Eimers, Annet Jager & Jan Raaijman
 2021
Aan de slag met nazorg
Evaluatie pilots Soepelere overgang naar werk
 2021
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Meting 2020
​​​​​​​Erik Keppels, Maarten Wolbers & Joris Cuppen
 2021
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ mbo
Meting 2020
Pieter Aalders, Paul den Boer, Erik Keppels, Bianca Leest, Timo Verhaegh, Maarten Wolbers, Joris Cuppen, Kyra de Korte, Marjolein Muskens, Kristel Nas & Thijs Vroegh
 2021
Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo
Meting 2020
Maarten Wolbers, Joris Cuppen, Marije van Essen, Kyra de Korte, Marjolein Muskens, Kristel Nas & Thijs Vroegh
 2021
Monitor en evaluatie Ruimte voor de regio
Nulmeting
Bianca Leest & Maarten Wolbers
 2021
Evaluatie experiment cross-over kwalificaties
Voortgangsrapportage 2020
Erik Keppels & Maarten Wolbers
 2020
Professioneel redeneren van leraren bij educatief gebruik van ICT
Onderzoek in het basisonderwijs
Ed Smeets
 2020
Monitor hybride onderwijs
Rapportage over het primair onderwijs
Ed Smeets
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  35
VOLGENDE