KBA Nijmegen
KBA
KBA


Pagina: 2 van 36


2021
COVID-19 inhaal- en onder-steuningsprogramma’s: mbo
Tussenrapportage 1
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
Samenvatting tussenrapport 1 van de evaluatie Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in het mbo
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
COVID-19 inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: mbo
Publieksversie tussenrapportage 1
Erik Keppels & Tessa Jenniskens
 2021
COVID-19 inhaal- en onder-steuningsprogramma’s: mbo
Literatuurstudie
Erik Keppels, Tessa Jenniskens
 2021
Monitor hybride onderwijs
Rapportage over het voortgezet onderwijs
Ed Smeets
 2021
De invloed van covid-19 op het onderwijs
Verslag van gesprekken met onderwijsinspecteurs
Ed Smeets, Annemarie van Langen, Judith ’t Gilde & Eke Krijnen 
 2021
Monitor hybride onderwijs
Rapportage over het primair onderwijs
Ed Smeets
 2021
Praktijkleren met praktijkverklaring
Evaluatie van de pilots
Ton Eimers, Annet Jager & Jan Raaijman
 2021
Aan de slag met nazorg
Evaluatie pilots Soepelere overgang naar werk
 2021
Evaluatie experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ (GLBB)
Meting 2020
​​​​​​​Erik Keppels, Maarten Wolbers & Joris Cuppen
 

VORIGE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  36
VOLGENDE