De bbl als leerweg voor volwassenen

Jaarlijks kiezen tienduizenden volwassenen voor een opleiding in het mbo en dan met name in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De afgelopen jaren is het aantal bbl-deelnemers van 23 jaar of ouder met meer dan een derde gestegen. Waarom kiezen zoveel volwassenen voor een mbo-opleiding? In het kader van de onderzoeksprogrammalijn ‘Loopbanen en leerlijnen’ heeft het ecbo een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de bbl-leerroute door volwassenen. Het doel van het onderzoek is enerzijds het zo volledig mogelijk in kaart brengen van de deelname van volwassenen aan de bbl en anderzijds het zoeken naar verklaringen voor (de groeiende) deelname van volwassenen. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksuitkomsten.

De volgende vijf onderzoeksvragen worden beantwoord:

  • Hoeveel volwassenen nemen er in Nederland deel aan de bbl-route in het kader van reguliere mbo-opleidingen? Wat zijn de ontwikkelingen in de deelname in de afgelopen jaren?
  • Hoe kunnen volwassen deelnemers aan de bbl-route worden gekarakteriseerd naar kenmerken van de opleiding en naar persoons- en achtergrondkenmerken?
  • Via welke mechanismen wordt deelname van volwassenen aan de bbl-route gerealiseerd? In hoeverre spelen (ook) structurele kenmerken in de context daarbij een rol?
  • Welke rol spelen de bbl-trajecten voor volwassenen in het perspectief van een leven lang leren?
  • Wat is de rol van mbo-instellingen in de deelname van volwassenen aan de bbl? Hoe kunnen mbo-instellingen (beter) inspelen op de volwassen bbl-deelname?

Om een duidelijk scheiding te kunnen waarnemen tussen volwassen deelnemers, wiens bbl-deelname in het kader van leven lang leren geplaatst kan worden en jongere deelnemers, bij wie het eerder om initieel onderwijs gaat, wordt in het onderzoek de leeftijdsgrens van 23 jaar gehanteerd. Onder volwassen deelnemers verstaan we in het onderzoek deelnemers van 23 jaar of ouder.

 

Download het rapport hieronder. 

Auteurs: drs. Ton Eimers, drs. Annet Jager, drs. Erik Keppels

Lees ook

algemeen

Monitor onderwijssegregatie. Een grijs gebied.

dr. Marjolein Muskens

Geplaatst op 9 januari 2024 Lees publicatie
algemeen

Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomactiviteiten ter bevordering van de overgang mbo-hbo

drs. Bianca Leest

Geplaatst op 23 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief