Samenwerking bij aanpak jongeren in kwetsbare positie

De RMC-regio ‘Agglomeratie Amsterdam’ (regio 21) bestaat uit drie subregio’s: Amsterdam-Diemen, Zaanstreek-Waterland en Amstelland en de Meerlanden. Binnen deze RMC-regio werken wethouders, schoolbesturen mbo en directeuren samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bestuurlijk samen in het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (JIKP). KBA Nijmegen heeft in 2020 in opdracht van de subregio Amstelland en de Meerlanden (AM-regio), bestaande uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak jongeren in een kwetsbare positie in de subregio (Onderzoek en monitor jongeren in kwetsbare positie, KBA Nijmegen, juni 2020). Een vervolgopdracht was gericht op het verbeteren van de samenwerking in de subregio bij de aanpak jongeren in kwetsbare positie. De uitkomsten van deze vervolgopdracht zijn gepresenteerd in de vorm van een ‘kaartenboek’. Door middel van cijferkaarten, rollenkaarten, netwerkkaarten en actiepuntenkaarten is visueel weergegeven waar de JIKP’ers zich bevinden, welke partners betrokken zijn bij de samenwerking, wat hun rol is en op welke punten de samenwerking verbetering behoeft. Tevens wordt een voorstel gedaan voor een ontwikkeltraject gericht op verbetering van de samenwerking in de regio.

 

 

Auteurs: drs. Mariska Roelofs, drs. Ton Eimers, Rita Kennis MSc

Lees ook

algemeen

Monitor onderwijssegregatie. Een grijs gebied.

dr. Marjolein Muskens

Geplaatst op 9 januari 2024 Lees publicatie
algemeen

Verdieping en verbreding van bestaande doorstroomactiviteiten ter bevordering van de overgang mbo-hbo

drs. Bianca Leest

Geplaatst op 23 december 2022 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief