Actiegerichte arbeidsmarktverkenning van de Euregio Rijn-Waal

Sinds begin jaren ’90 bouwen ROC Nijmegen en partners onder de vlag van Interreg aan een euregionaal netwerk van Nederlandse en Duitse scholen en bedrijven. Inmiddels zijn ervaringen opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen voor beroepsonderwijs en opleidingsbedrijven in de Euregio Rijn-Waal: netwerken zijn tot stand gebracht, lesmateriaal voor Euregionaal beroepsonderwijs is ontwikkeld, kennis en ervaringen zijn gedeeld. In het nu in uitvoering genomen vervolgproject “Ler(n)ende Euregio” zullen meerdere deelprojecten gestart worden die de Euregionale arbeidsmarkt verdere impulsen moeten geven.

De eerste fase van het project “Ler(n)ende Euregio” is mede gericht op het zicht krijgen op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar arbeid en opleidingen op de korte (2-5 jaar) en middellange termijn (5-10 jaar) in euregionaal perspectief, c.q. preciseren van waar zich dit voordoet.
De actiegerichte arbeidsmarktverkenning is uitgevoerd in twee stappen, namelijk een quick scan van de Euregionale arbeidsmarkt en van de momenteel aanwezige grensoverschrijdende initiatieven, op basis waarvan een voorselectie van beloftevolle sectoren is gemaakt. In de verdiepingstap zijn de geselecteerde sectoren nader getypeerd/ingekleurd door middel van een verdieping van arbeidsmarktinformatie per sector en interviews met sleutelpersonen uit het onderwijs en de arbeidsmarkt. In deze rapportage zijn de resultaten van beide stappen geïntegreerd.

 

Download de publicatie hieronder. 

 

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief