Arbeidsmarktmonitor Sport 2008

In deze tijden van recessie zijn er nog steeds kansen op de arbeidsmarkt. Ondanks veel onzekerheden is er wel de zekerheid dat de arbeidsmarkt sport zich onderscheidt van andere sectoren. Dit komt onder andere door haar dynamiek. Deze kracht komt naar voren in de ontwikkelingen binnen de sport, zowel inhoudelijk als in absolute en relatieve aantallen op de arbeidsmarkt. De inhoudelijke ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld te maken met de professionalisering binnen verenigingen, de marktwerking in de sport en de maatschappelijke trend om sport ook als middel in te zetten in de sectoren welzijn, onderwijs en zorg.
Maar wat betekenen deze ontwikkelingen binnen de sport in heden, verleden en nabije toekomst voor de aantallen werknemers die in deze sector werkzaam zijn? Welke eisen stellen werkgevers aan hun personeel? Is er voldoende markt voor de studenten van de mbo- en hbo-opleidingen? Welke eerste stappen zetten de mbo- en hbo-studenten in hun carrière? Waar ligt het accent in hun takenpakket? Wat weten we over stages?
De arbeidsmarktmonitor Sport 2008 geeft antwoord op deze vragen. Deze monitor is uitgevoerd door KBA in opdracht van Calibris, de WOS en NOC*NSF. KBA heeft onderzoek gedaan onder mbo- en hbo-gediplomeerden en werkgevers. Voor het deelonderzoek onder hbo-gediplomeerden is afstemming gezocht met het directeurenoverleg van de ALO’s (ALODO) en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en heeft KBA samengewerkt met bureau Kennispraktijk.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief