Arbeidsmarktmonitor Sport 2011

De arbeidsmarkt sport is in beweging, maar toch in balans. Dat is de belangrijkste conclusie van deze Arbeidsmarktmonitor Sport, die is uitgevoerd door KBA in opdracht van Calibris, NOC*NSF en het ALODO (de gezamenlijke hbo-opleidingen op het gebied van sport en bewegen). In de monitor zijn van 936 mbo en hbo-afgestudeerden met een sport en bewegen opleiding gegevens verzameld over thema’s als gevolgde opleiding(en), loopbaangeschiedenis en baankenmerken.
Aan 414 werkgevers is gevraagd naar de omvang van hun organisatie, personeelskenmerken, vacatures, werving, vervangingsvraag, verwachte verloop van het aantal sport en bewegenfuncties en ontwikkelingen waarmee ze te maken hebben.

De overheidsdiensten op het gebied van sport en onderwijs nemen het grootste deel van de werkgelegenheid in de arbeidsmarkt sport en bewegen voor hun rekening. Zowel via extrapolatie van de ontwikkeling van afgelopen jaren als op basis van werkgeversprognoses blijkt dat tot 2015 de totale vraag naar personeel met 20 procent zal groeien.
In totaal is ongeveer de helft van de sport en bewegen gediplomeerden actief op de arbeidsmarkt sport en bewegen (en volgt daarnaast al dan niet een opleiding). Voor de hbo’ers is dat ongeveer twee derde.

In algemene zin is momenteel geen sprake van kwantitatieve en kwalitatieve aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Onder invloed van ontwikkelingen zoals toenemende aandacht voor sport en bewegen voor gezondheidsdoelen, klantgericht werken, meer samenwerking en het feit dat de arbeidsmarkt sport en bewegen zich lijkt te verbreden, krijgen gediplomeerden te maken met nieuwe activiteiten en doelgroepen. Het is zaak om in de opleidingen op het gebied van sport en bewegen de studenten hierop voor te bereiden.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Geautoriseerde beschrijving Beheerder IT operations

Geplaatst op 13 juli 2021 Lees publicatie
arbeid

Sectoranalyse uitzendbranche

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 15 juni 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief