Arbeidsmarktmonitor Sport 2013

In 2006, 2008 en 2011 is de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een goed overzicht van de arbeidsmarkt van afgestudeerden/ gediplomeerden van de mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van sport en bewegen, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in deze sector, en ontwikkelingen daarin. Calibris, NOC*NSF, HSO en KVLO vinden het van belang om de arbeidsmarkt voor sport en bewegen goed te vol­gen en hebben KBA daarom een nieuwe meting laten verrichten. De resultaten van deze nieuwe meting worden gepresenteerd in de Arbeidsmarktmonitor Sport 2013.

Aan de monitor hebben ruim 400 werkgevers, meer dan 700 mbo- en hbo-afgestudeerden en bijna 180 alumni van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs deelgenomen.
Net als in de voorgaande monitor vindt het merendeel van de gediplomeerden een sportgerelateerde baan. Deze banen liggen meestal op het niveau van hun opleiding. Uit de loopbaanontwikkeling van mbo’ers blijkt bovendien dat, naarmate het moment van afstuderen verder terugligt, het percentage mbo’ers met een baan op hoger opleidingsniveau flink toeneemt. Dat geldt in veel mindere mate ook voor hbo’ers. Het gaat vaak om deeltijdbanen zonder langdurige arbeidsovereenkomsten. Alhoewel in de loopbaan het gemiddeld aantal uren per baan toeneemt, blijft (vooral bij de mbo-gediplomeerden) de omvang van de banen aan de lage kant (gemiddeld 20 tot 25 uren per week).

Download het rapport hieronder.
In bijna de helft van de organisaties in de sporteigen sector is de formatie van sport- en be­we­gen­functies de afgelopen jaren toegenomen. In de andere sectoren geldt dat voor een derde van de organisaties. Het merendeel van de werkgevers heeft geen moeite om hun vacatures te vervullen. Vergeleken met de vorige monitor zijn de organisaties in de sport­eigen sector iets positiever over de verwachte toename in het aantal betaalde medewerkers met een sport en bewegenfunctie in de komende vijf jaar. Organisaties in de andere sectoren zijn be­dui­dend minder positief.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief