Arbeidsmarktverkenning van de bouwsector in de Euregio Rijn Waal

Een economische sector die uitermate geschikt werd geacht om op Euregionaal niveau vraag en aanbod nader tot elkaar te laten komen is de bouwsector. In Nordrhein-Westfalen constateerde men een overschot aan gekwalificeerde bouwarbeiders, terwijl aan de Nederlandse zijde van de grens een tekort aan goed opgeleid bouwpersoneel ontstond. In een ideale situatie waarbij er sprake is van een goedlopende Euregionale arbeidsmarkt zouden Duitse werklozen in Nederland gemakkelijk aan de slag kunnen. Hiervan is op het moment echter nog geen sprake. Het gestarte project ‘Grensoverschrijdend leren en werken’ moet hier in de toekomst verandering in brengen. Op 22 januari 2007 hebben de voormalig Nederlandse minister van SZW Aart Jan de Geus en de minister van AGS des landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann in het actieplan van dit project de bouwsector als voorname kandidaat genoemd om burgers over de grens te laten werken. Op dit moment is er van de toeleiding van Duitse bouwarbeiders naar Nederland echter nauwelijks sprake. Vanzelfsprekend rijst dan de vraag waarom deze toeleiding niet op gang komt. Zijn de aannames van het overschot aan bouwarbeiders in het Duitse deel en het tekort aan bouwarbeiders in het Nederlandse deel van de Euregio verkeerd geweest? Is de situatie in de bouwsector in de tussentijd wellicht veranderd? De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Waarom zijn er nauwelijks Duitse bouwarbeiders over de grens gaan werken gezien het geconstateerde Nederlandse tekort en het Duitse overschot aan goed opgeleid bouwpersoneel in de Euregio Rijn-Waal? In dit rapport wordt deze vraag beantwoord door middel van een verkenning van de Euregionale arbeidsmarkt voor de bouwsector.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief