Behoefte aan medewerkers thuisbegeleiding

De medewerker thuisbegeleiding biedt laagdrempelige, praktische, systeemgerichte (inten­sie­ve) thuisbegeleiding in vaak complexe si­tuaties. Vanwege het toenemende belang van dergelij­ke begeleiding, is in opdracht van Calibris onderzoek gedaan naar de behoefte aan medewer­kers thuisbegeleiding. Aan dit onderzoek hebben 207 werkgevers/afdelingshoofden of P&O-functionarissen van organisaties in de branches thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuis­zorg, maatschappelijke dienstverlening, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, en welzijn meegedaan; een respons van 52 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat in ruim 40 procent van de organisaties het profiel van de medewerker thuisbegeleiding of een daarmee vergelijkbaar profiel voorkomt. Dit geldt vooral voor de thuiszorg. Bovendien verwacht 8 procent van de organisaties waar het profiel nu nog niet voorkomt, dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. De werksoort thuisbegeleiding is dus herkenbaar in een groot deel van de onderzochte branches.

Naar schatting zijn in grote thuiszorgorganisaties momenteel zo’n 4.400 medewerkers thuis­begeleiding (2.340 fte’s) in dienst. Ongeveer 60 procent daarvan heeft een opleiding gevolgd op mbo-niveau. Van­wege uitbreiding van het aantal medewerkers en het percentage daarvan dat jaarlijks moet worden vervangen, zullen binnen nu en vijf jaar in de grote thuiszorgorganisaties naar schatting bijna 1.800 medewerkers thuisbegeleiding nodig zijn bovenop het aantal mede­werkers met een dergelijk profiel dat nu al bij deze organisaties in dienst is. Gelet op de voor­keur voor het opleidingsniveau van medewerkers thuisbegeleiding in deze organisaties (70 procent kiest voor mbo-niveau) zal het daarbij veelal gaan om medewerkers met een mbo-opleiding.

De totale vraag naar medewerkers thuisbegeleiding in de branches die voor het profiel relevant zijn, ligt hoger. Daarbij gaat het met name om de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg en ook, maar in veel mindere mate, in de verpleeghuis- en verzorgingshuis­zorg, welzijn ouderen en de maatschappelijke dienstverlening.

Download de publicatie hieronder. 

Auteurs: drs. Mariska Roelofs

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief