De kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

Het belang van verpleegkundigen en verzorgenden om de zorg te leveren die nu en in de toekomst nodig is, laat zich goed aflezen aan het grote aantal beschrijvingen dat de laatste jaren voor beide beroepsgroepen is opgesteld. Voor beide beroepsgroepen zijn op verschillende niveaus, en voor diverse branches en specialismen, beroepsprofielen opgesteld. Dat gebeurde bovendien door uiteenlopende partijen, al dan niet in onderling overleg, en op verschillende manieren. Zoals gezegd, geven al die profielen goed aan dat beide beroepen een cruciale rol in de zorgverlening hebben, maar tegelijkertijd ontnemen ze het zicht op wat nu precies de kern van het verpleegkundige en verzorgende beroep is. Gelet op hun verantwoordelijkheid voor een adequate beroepenstructuur in de zorg, hebben de brancheorganisaties in de zorg, verenigd in de BoZ, daarom KBA en FWG (Functiewaardering Gezondheidszorg) gevraagd om antwoord te geven op de vraag wat de kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen is. Dat antwoord moet de BoZ in staat stellen om met andere partijen in de zorg het debat aan te gaan over de toekomst van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. Uitgangspunt voor het beantwoorden van de vraag wat de kern van de beroepen is, waren de beschikbare beroeps(competentie)profielen, andere (onderzoeks) documenten met informatie over de verpleegkundige en verzorgende beroepen en gegevens uit het landelijk functie-onderzoek van FWG.
De profielen lieten zich indelen in vier categorieën van min of meer verwante beroepen. Die zijn getypeerd op basis van de geanalyseerde documenten, gegevens uit de functieonderzoek-analyse van FWG en het FWG-trendonderzoek. De kernbeschrijvingen zijn dus vanuit drie perspectieven beschreven: de door de opstellers van de beroepsprofielen gewenste situatie, de feitelijke inzet van de beroepen in de praktijk en de mogelijke gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de beroepen.

Resultaat van het onderzoek zijn beschrijvingen van de kern van vier beroepen: verzorgende IG, basisverpleegkundige, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Elke beschrijving bestaat uit een typering van de kern van het beroep, het domein waarin beroepskrachten werkzaam zijn, de vereiste kennis, autonomie en ervaring, de positie van het beroep in het kwalificatieraamwerk en de wet BIG en de ontwikkelingen waarmee het beroep te maken heeft of krijgt

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief