De zelfstandigheid van doktersassistenten

“De opleiding Doktersassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. In het Kwalificatiedossier Doktersassistent is vastgelegd wat aan het eind van hun opleiding van (aankomend) doktersassistenten wordt verwacht. Het kwalificatiedossier is gebaseerd op het Beroepsprofiel Doktersassistent uit 2004, waarin is vastgelegd welke eisen er vanuit de beroepspraktijk en ontwikkelingen in de branche worden gesteld aan de competenties van een (volleerd) doktersassistent. In september 2012 verscheen een nieuw, geactualiseerd beroepscompetentieprofiel van de doktersassistent. Naar de mening van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) komt in dit nieuwe beroepscompetentieprofiel de zelfstandigheid van de doktersassistent onvoldoende tot uitdrukking. Reden daarvan is dat in dit profiel het handelen van de doktersassistent volgens de NVDA voortdurend wordt gekoppeld aan richtlijnen, protocollen en werkafspraken. De NVDA vindt dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de situatie in de beroepspraktijk en aan de rol van de assistent als ’medical expert’. Volgens de NVDA is in het profiel de toepassing van de deskundigheid van de doktersassistent ’…teveel naar de achtergrond verschoven’. De kritiek van de NVDA heeft ertoe geleid dat het beroepscompetentieprofiel door haar is gelegitimeerd voor de duur van 1 jaar, tot oktober 2013.

De NVDA heeft KBA onderzoek laten doen naar de feitelijke zelfstandigheid van de doktersassistent in de praktijk. In het onderzoek zijn in eerste instantie in een aantal organisaties – zijnde een huisartsenpraktijk, huisartsenpost, gezondheidscentrum en ziekenhuis – interviews gehouden met doktersassistenten, artsen en andere medewerkers. Doel daarvan was om de mate van zelfstandigheid van doktersassistenten in kaart te brengen in voorzieningen waarin de meeste doktersassistenten werkzaam zijn. Vervolgens zijn de uitkomsten van de interviews getoetst bij ervaren (vakvolwassen) doktersassistenten. Dat gebeurde via een webbased enquête, waarbij een uit het ledenbestand van de NVDA geselecteerde groep doktersassistenten per e-mail en deels per brief is uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. De resultaten hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van het beroepscompetentieprofiel van de doktersassistent.”

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Annet Jager

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief