Duitse bouwvakkers en Nederlandse uitzendbureaus

Het project ‘Grensoverschrijdend leren en werken’ – op 22 januari 2007 in het leven geroepen door de (voormalige) Nederlandse minister van SZW Aart Jan de Geus en de minister van AGS des landes Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann – wil vorm geven aan het Europese beleid ter stimulering van de Europese kenniseconomie. Voor de toekomst van Europa is het in dit licht bezien van belang een leven lang leren te stimuleren en de mobiliteit van arbeiders te verhogen. In de Euregio houdt dit in dat het voor zowel leerlingen als arbeiders makkelijker moet worden over de grens te gaan leren en werken om zodoende een Euregionale arbeidsmarkt te creëren, die waardevol is voor bedrijven en arbeiders in zowel Nederland als Duitsland. De bouwsector is een sector, die geschikt wordt geacht om de grensoverschrijdende, euregionale vraag en aanbod nader tot elkaar te laten komen. In Nordrhein-Westfalen constateerde men rond 2005 nog een overschot aan gekwalificeerde bouwarbeiders, terwijl aan de Nederlandse zijde van de grens sprake was van een tekort. Anders gezegd, terwijl gekwalificeerde arbeidskrachten in Duitsland na hun opleiding moeilijk aan een baan konden komen, stonden de Nederlandse bouwbedrijven te springen om arbeiders. In een ideale situatie waarbij er sprake is van een goedlopende Euregionale arbeidsmarkt zouden Duitse werklozen in Nederland gemakkelijk aan de slag kunnen. Om die reden is binnen de kaders van het project ‘Grensoverschrijdend leren en werken’ een pilot in de bouwsector uitgevoerd. In deze notitie wordt verslag gedaan van de bevindingen van Nederlandse uitzendbureaus met Duitse bouwvakkers.

Download deze notitie hieronder

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief