Functies in de werkleiding van bedrijven voor sociale werkvoorziening

In Nederland werken ruim 100.000 mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in de sociale werkvoorziening. Zij zijn onder andere werkzaam in speciale bedrijven voor sociale werkvoorziening; de zogenoemde sw-bedrijven of sociale werkplaatsen. Bij de 90 sw-bedrijven zijn zo’n 11.000 professionals betrokken bij het begeleiden van mensen in en naar zo regulier mogelijk werk. Dit betekent dat deze groep ook een belangrijke taak heeft op het gebied van arbeidsontwikkeling. De feitelijke begeleiding van medewerkers (wsw-geïndi­ceer­den en andere doelgroe­pen) gebeurt door werkleiders, die van origine vaak vaklieden zijn. Binnen de kwalificatiestructuur kunnen werkleiders worden opgeleid via de kwalificatiedossiers Medewerker maatschappelijke zorg op niveau 3 of 4, Praktijkopleider op niveau 4 of via kwalificatiedossiers van andere sectoren. De vraag is of deze dossiers de geëigende opleidingsvoorziening voor werkleiders zijn of dat een andere vaste plek binnen de kwalificatiestructuur meer recht zou doen aan de eisen die aan dat beroep worden gesteld. Om dat te bepalen én als mo­ge­lijke opmaat voor het opstellen van een beroepscompetentieprofiel van werkleiders, dient eerst de beroepsgroep in kaart te worden gebracht. Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg welzijn en sport) heeft in opdracht van Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM), die in deze samenwerkt met Cedris (de brancheorganisatie voor sw-bedrijven), KBA gevraagd daar onderzoek naar te doen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief