Gevolgen van technologie in zorg en welzijn voor hbo-professionals

Techniek, zorg, welzijn en ICT zijn gebieden die elkaar steeds meer gaan overlappen. Een belangrijke reden hiervoor is de vergrijzing en ontgroening en de daaraan gepaard gaande groeiende vraag naar zorg en de afname van het arbeidsaanbod. De inzet van techniek en ICT biedt wellicht mogelijkheden om een deel van de toenemende vraag op te vangen. Combinaties van zorg, welzijn en techniek/ICT zijn relevant binnen de diverse schakels in de gehele zorgketen.

Vanuit de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN is de vraag naar de behoefte aan nieuwe functionarissen en opleidingen op het snijvlak van zorg, welzijn en techniek weer opgepakt. Daarbij is geconstateerd dat binnen het gehele scala van zorg en welzijn – zowel naar inhoud van het werk als naar branche – geen eenduidig beeld bestaat van de aard en intensiteit van die behoefte. Reden voor de HAN om een funderend onderzoek te laten uitvoeren naar de verschijningsvormen van de combinatie van zorg, welzijn en technologie in de diverse zorg- en welzijnsbranches, met als kern de vraag of daarvoor een integraal profiel kan worden geformuleerd. Of, anders gezegd, van de behoefte aan een of meerdere ‘overall professionals’ op het gebied van zorg, welzijn en technologie en in het verlengde daarvan aan een daarop gerichte nieuwe opleiding (of opleidingen) op hbo-niveau.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief