Interdisciplinair samenwerken in de ouderenzorg

Om ook in de toekomst de benodigde zorg aan de groeiende groep ouderen te kunnen leveren dient de ouderenzorg anders te worden georganiseerd. Niet het (versnipperde) aanbod van zorg moet uitgangspunt zijn, maar de vraag van ouderen, die zowel betrekking heeft op zorg als op wonen en welzijn. Een dergelijke omslag heeft gevolgen voor de beroepskracht. Die zal bijvoorbeeld in overleg met ouderen moeten bepalen welke zorg nodig is, hen stimuleren zelf de regie te nemen over hun ziekte en gezondheid en meer moeten samenwerken met andere zorgverleners; niet-samenwerken kan niet meer. Een dergelijke benadering vraagt andere competenties dan voorheen. Het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) heeft dit daarom als insteek gekozen voor haar innovatieprojecten op het gebied van de ouderenzorg. Eén van die projecten betreft het inventariseren van beschikbare en vereiste competenties van mbo-opgeleide beroepskrachten voor interdisciplinaire samenwerking in de ouderenzorg. Het CBOG heeft het KBA gevraagd die inventarisatie uit te voeren.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: Rita Kennis MSc

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief