Macrodoelmatigheid van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening

Het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG) van de Hogeschool Rotterdam is tezamen met Erasmus Medisch Centrum voornemens een nieuwe bacheloropleiding Medische Hulpverlening aan te bieden. De opleiding Medisch Hulpverlening is gericht op havisten, mbo’ers en zij-instromers, die naast een belangstelling voor de zorg ook interesse voor techniek hebben.
KBA heeft in opdracht van De Hogeschool de behoefte aan de voorgestelde bacheloropleiding Medische Hulpverlening in kaart gebracht.
Voor dit onderzoek zijn sleutelfiguren bevraagd over het beroepsprofiel en de blauwdruk van de bachelor opleiding en is vervolgens een enquête gehouden onder een netto steekproef van 399 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ziekenhuisafdelingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat

het beroepsprofiel van een MHV-er op de arbeidsmarkt wordt herkend en voorkomt;
er op de arbeidsmarkt een duidelijke, en nog toenemende, behoefte bestaat aan professionals met dit beroepsprofiel (de jaarlijkse arbeidsmarktvraag wordt geschat op 1.360 fte’s);
zes van de tien arbeidsorganisaties waar al professionals werken met het beroepsprofiel van een MHV-er, of een daarop lijkend profiel, te kennen geven behoefte te hebben aan afgestudeerden van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening;
ook in de provincie Zuid Holland bij ongeveer twee derde van de respondenten behoefte bestaat aan afgestudeerden van de bacheloropleiding MHV.

Om in de behoefte aan afgestudeerden te voorzien is een jaarlijkse instroom van ca. 900 studenten berekend. De omvang van deze instroombehoefte vraagt om een uitbreiding van de huidige opleidingscapaciteit van de twee bestaande bacheloropleidingen MHV (Utrecht en Nijmegen).

De beoogde bacheloropleiding MHV van de Hogeschool Rotterdam is dus vanuit arbeidsmarktperspectief en het perspectief van de opleidingscapaciteit doelmatig te noemen.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief