OpleidingsMonitor Flexbranche 2017

De OpleidingsMonitor Flexbranche 2017 is de derde keer dat het opleiden van flexkrachten wordt gemonitord. In vergelijking met de vorige monitoren uit 2009 en 2012 is het aantal opleidingvolgende flexkrachten toegenomen. Ook het aandeel flexorganisaties waar flexkrachten worden geschoold is toegenomen. Enkele belangrijke uitkomsten zijn:

kleinere flexorganisaties doen steeds vaker aan opleiden doen. Het komt nog wel iets maar minder vaak voor dan bij de grote flexorganisaties en zij hebben minder vaak specifieke voorzieningen voor scholen en opleiden.

  • Voor specifieke doelgroepen blijft scholing vaak lastig; zij volgen minder vaak een opleiding dan andere flexkrachten.
  • Bij de flexkrachten zonder startkwalificatie is bovendien een afname te zien van het aantal dat een opleiding volgt waardoor ze een startkwalificatie kunnen behalen.
  • Flexkrachten krijgen veel minder vaak betaald scholingsverlof dan vaste werknemers. Dit kan de deelname aan scholing negatief beïnvloeden.
  • Dit en andere relevante resultaten kunt u lezen in de rapportage. Het Factsheet OpleidingsMonitor Flexbranche 2017 presenteert een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Download hieronder het rapport

Auteurs: drs. Hedwig Vermeulen, Pieter Aalders MSc, drs. Annet Jager

Lees ook

arbeid

Geautoriseerde beschrijving Beheerder IT operations

Geplaatst op 13 juli 2021 Lees publicatie
arbeid

Sectoranalyse uitzendbranche

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 15 juni 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief