Ordeningskader onderwijsondersteunende beroepen

Sinds het begin van deze eeuw is het aantal medewerkers in onderwijsondersteunende functies fors toegenomen. Ondanks het toegenomen aantal beroepsbeoefenaren is er nog betrekkelijk weinig bekend over onderwijsondersteunende beroepen. Het voorliggende onderzoeksrapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar een ordeningskader voor onderwijsondersteunende beroepen in het onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) uit Nijmegen in opdracht van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO).

Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met directieleden, stafmedewerkers, docenten en onderwijsondersteuners afkomstig uit het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
In totaal hebben 67 respondenten meegewerkt aan het onderzoek.

Mede op grond van het uitgevoerde onderzoek brengt het LPBO in het voorjaar van 2007 een advies uit aan de minister van OCW over onderwijsondersteunende beroepen in het onderwijs.

Download de publicatie hieronder.

Lees ook

arbeid

Eindrapport DI-onderzoek gemeentemedewerkers

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 30 mei 2023 Lees publicatie
arbeid

De inzet van buitenlands personeel in de TI

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 11 mei 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief