Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018

Veranderingen op de arbeidsmarkt
De veranderingen op de arbeidsmarkt weerspiegelen de ontwikkelingen in de maatschappij. Snelle technologische ontwikkelingen, flexibilisering, voortgaande economische groei, de energietransitie en de inhaalslag in de woningbouw zijn allemaal factoren die van grote invloed zijn op de vraag naar arbeid in het algemeen en voor de technische installatiebranche in het bijzonder. KBA Nijmegen onderzoekt voor OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de installatiebranche al ruim tien jaar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de branche. In deze traditionele branche waar van oudsher vooral mannen werkzaam zijn, blijkt bijvoorbeeld dat het aandeel vrouwen heel langzaam toeneemt. Vooralsnog is de toename voornamelijk te zien in de niet-technische beroepen.

Een andere ontwikkeling die – net als in veel andere branches – zichtbaar was, was de terugloop van het aandeel jongeren en de toename van het aandeel ouderen, de ontgroening en vergrijzing. Na jaren van krimp is echter het aandeel jongeren in de branche weer aan het stijgen. Dit zien we ook terug in de toename van leerlingen in de opleidingen die voor de branche relevant zijn. Voor deze leerlingen is het rendement van de opleiding bepaald, en het rendement voor de branche. Leren en werken zijn in de branche vaak verweven, doordat leerlingmonteurs via de BBL zowel aan het onderwijs deelnemen, als werknemer zijn. De toetreding van leerlingen naar de arbeidsmarkt, stromen op de arbeidsmarkt en andere ontwikkelingen worden door KBA gemonitord en geanalyseerd met behulp van administratieve databestanden van CBS en van de branche zelf.

Een van de gevolgen van de technologische ontwikkelingen en de energietransitie is dat de inhoud van functies verandert. Er ontstaan nieuwe functies en taken, en andere functies en taken verdwijnen. Dergelijke ontwikkelingen zijn nauwelijks in administratieve bestanden terug te vinden. KBA Nijmegen voert daarom voor de opdrachtgever jaarlijks een enquête uit onder de aangesloten bedrijven. Daarmee wordt informatie over functieveranderingen en andere meer kwalitatieve thema’s verkregen. Zo is recent informatie over leercultuur en innovaties in de branche in kaart gebracht.

Download het rapport hieronder.

Auteurs: drs. Hedwig Vermeulen, drs. Paul den Boer, Timo Verhaegh MSc

Lees ook

arbeid

Onderzoek naar hbo-functies in de technische installatiebranche

Timo Verhaegh MSc

Geplaatst op 25 april 2024 Lees publicatie
arbeid

Vroege loopbanen in de Technische Installatiebranche

Thomas Oostendorp MSc

Geplaatst op 16 oktober 2023 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief