Zorg & Welzijn Rivierenland

In 2010 is het project “Een Leven Lang Leren in de Academie voor Zorg en Welzijn Rivierenland” gestart.
In dat jaar is door KBA Nijmegen een nulmeting uitgevoerd, gericht op

1. de ontwikkelingen in de in-, door-, en uitstroom van deelnemers,
2. de arbeidsmarkt zorg en welzijn Rivierenland en
3. leren in leergemeenschappen binnen de Academie voor Zorg & Welzijn Rivierenland.

Er is verslag gedaan van deze nulmeting in een hoofdrapportage en een tweede (deel)rapportage.
In de hoofdrapportage komen alle drie de punten aan de orde.
In de tweede (deel)rapportage is de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn Rivierenland nader in kaart gebracht.

In 2011 is KBA is gevraagd additionele informatie in kaart te brengen over de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn en over de in-, door-, en uitstroom van deelnemers in het beroepsonderwijs in Rivierenland.

Het doel hiervan is om het personeelsbeleid van de bij het project betrokken zorginstellingen beter te kunnen vormgeven. Deze informatie is vastgelegd in twee deelrapportages.
De eerste deelrapportage brengt de toekomstige arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn van Rivierenland in kaart.
De tweede deelrapportage (zie link hieronder) doet uitgebreid verslag van de ontwikkelingen in de in-, door-, en uitstroom van deelnemers in het beroepsonderwijs gericht op de sector zorg en welzijn in Rivierenland:
Uit de tweede deelrapportage zijn enkele gegevens over de uitstroom van onderwijsdeelnemers naar de arbeidsmarkt gebruikt voor de eerste deelrapportage.

Download de publicatie hieronder.

Auteurs: drs. Erik Keppels

Lees ook

arbeid

Geautoriseerde beschrijving Beheerder IT operations

Geplaatst op 13 juli 2021 Lees publicatie
arbeid

Sectoranalyse uitzendbranche

drs. Erik Keppels

Geplaatst op 15 juni 2021 Lees publicatie

Op de hoogte blijven?

Inschrijven nieuwsbrief